Tuyển dụng Cộng tác viên bán sản phẩm Kids UP & Monkey

Với khẩu hiệu “Yêu thương để lan tỏa” và mang theo mình sứ mệnh giáo dục nhân văn, Kids UP mong muốn tạo ra và đem đến cho trẻ em trên toàn thế giới một sản phẩm giáo dục sớm chứa đựng những giá trị tri thức đích thực và nhân văn nhất, ưu việt hơn bất kỳ một ứng dụng, phần mềm giáo dục sớm nào khác có trên thị trường hiện nay.

Để lan tỏa và tạo cơ hội tốt nhất cho trẻ em được tiếp cận với sản phẩm giáo dục sớm Kids UP, hiện nay chúng tôi đang tuyển dụng các cộng tác viên trên toàn quốc để hợp tác phân phối sản phẩm Kids UP với chính sách ưu đãi, chiết khấu hoa hồng cực cao và hỗ trợ tối đa nhất.

Điều khoản và chính sách cộng tác viên Kids UP & Monkey

Dưới đây là những điều khoản và chính sách được áp dụng cho cộng tác viên Kids UP. Xin hãy đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia.

I. Điều khoản

Một khi bạn đã đăng ký tham gia làm cộng tác viên Kids UP (sau đây gọi tắt là CTV), chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản được đưa ra trong bản thỏa thuận này.

Điều 1: Các điều khoản chung

Kids UP và cộng tác viên thiết lập quan hệ hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Kids UP sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cùng CTV, chia sẻ cơ hội, lợi ích kinh doanh và đồng hành lâu dài, bền vững cùng CTV.

Điều 2: Quyền lợi và nghĩa vụ của CTV

2.1 Quyền lợi của CTV

2.2 Nghĩa vụ của CTV

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của Kids UP

3.1 Quyền lợi của Kids UP

3.2 Nghĩa vụ của Kids UP

II. Chính sách hoa hồng

Điều 1: Cơ chế tính hòa hồng

Bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng tăng khi số lượng thẻ bạn bán trong một tháng tăng. Cơ chế tính hoa hồng như sau:

Số lượng/tháng Hoa hồng
1-5 10%
6-20 20%
21-50 23%
51 trở lên 25%
Ví dụ:
Tháng 6/2020 bạn được ghi nhận 59 đơn hàng thành công đạt tổng doanh thu là 28.910.000 VND. Tiền hoa hồng bạn được hưởng trong tháng 6 sẽ là: Hoa hồng
25%*28.910.000 = 7.227.500 VND = 7.227.500 VND

Điều 2: Hình thức thanh toán hoa hồng

Mỗi CTV sẽ cung cấp đầy đủ thông tin chính xác tài khoản ngân hàng của mình cho Kids UP. Chúng tôi sẽ thanh toán bằng chuyển khoản cho CTV. Kids UP không chịu trách nhiệm khi CTV cung cấp sai thông tin tài khoản ngân hàng của mình.

Điều 3: Điều kiện và thời gian nhận thanh toán hoa hồng

– Điều kiện thanh toán: Số tiền hoa hồng tích lũy đến thời điểm chốt số hết tháng.

– Thời điểm chốt số: ngày cuối cùng của tháng (Tháng T)

– Thời hạn thanh toán: 5-10 của tháng tiếp theo (Tháng T+1)

Điều 4: Ghi nhận hoa hồng thành công

Với đơn hàng Kids UP thu tiền tận nơi, hoa hồng của bạn sẽ được ghi nhận ngay khi khách hàng cào mã thẻ và kích hoạt mã trên thiết bị đầu tiên. Ngoài ra, Kids UP cũng ghi nhận hoa hồng cho đơn hàng của khách ngay khi nhận được tiền bên chuyển phát nhanh thanh toán, dù khách chưa kích hoạt thẻ. Tùy theo trường hợp nào xảy ra sớm thì bạn sẽ được ghi nhận hoa hồng theo đó. Mỗi một thẻ học bạn được ghi nhận hoa hồng 1 lần.

Điều 5: Thời gian được thanh toán hoa hồng

– Điều kiện thanh toán: Số tiền hoa hồng tích lũy đến thời điểm chốt số lũy kế vào ngày cuối cùng của tháng.

Nếu thời điểm bạn kiểm tra tài khoản vào ngày giữa tháng, số tiền tích lũy đủ điều kiện thanh toán, bạn sẽ được tiến hành thanh toán vào kỳ ngày 5-10 của tháng tiếp theo.

Bạn muốn trở thành cộng tác viên, nhấn vào đây Đăng ký cộng tác viên để đăng ký.

Xem Hướng dẫn cộng tác viên bán hàng tại đây: Hướng dẫn bán thẻ Kids UP

0983612239
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon