GIÁO DỤC SỚM LÀ GÌ?

* Giáo dục sớm là quá trình giáo dục đối với trẻ em ngay từ giai đoạn thai ký tới 6 tuổi là giai đoạn phát triển vượt bậc của não bộ trẻ. Nhằm giúp các trẻ sớm hình thành tính cách, tình yêu thương, trí tuệ & đặc biệt là khả năng tự học suốt đời của trẻ tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài trong suốt cuộc đời trẻ.

* Giáo dục sớm bắt đầu ở độ tuổi nào thì phù hợp?

Giai Đoạn Vàng Phát Triển Của Não Bộ Từ 0 – 6  Tuổi

Cấu Tạo Chức Năng Của Bộ Não

Quy Luật Phát Triển Và Xén Tỉa Của Não Bộ

Tầm Nhìn & Giá Trị Của Giáo Dục Sớm

Với Hc thuyết tăng gim tiềm năng của não bộ sẽ theo quy luật giảm dần.
Nghĩa là giáo dc càng mun tim năng có được ca con người được phát huy càng ít

Giáo dục sớm:

+ Nắm bắt giai đoạn vàng phát triển của não bộ.

+ Kích hoạt, phát huy tiềm năng tư duy của trẻ.

+ Tạo nền tảng về tri thức, nhân cách cho con đường học vấn & sự ngiệp tương lai thành công của một con người.

Giai Đoạn Phát Triển Các Loại Hình Thông Minh Của Trẻ

 

 

 

0983612239
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon