Cách Sử Dụng 20 Phút Học Tập Hiệu Quả Cùng Con Mỗi Ngày Với Kids UP
Chuyên gia giáo dục sớm Lại Thị Hải Lý với nhiều năm kinh nghiệm sẽ chia sẻ, hướng dẫn ba mẹ chi tiết từng phần bài học, khung thời gian cho mỗi dạng bài.
Nếu ba mẹ
❌ Chưa biết cách sử dụng ứng dụng hiệu quả nhất
❌ Chưa tìm được phương pháp giáo dục sớm cho con
❌ Qúa bận rộn, chưa có nhiều thời gian cho con
?? Hãy tham khảo video và các dạng bài mẫu của Kids UP.
? KidsUp – Ứng dụng giáo dục sớm dành cho trẻ từ 2 – 7 tuổi, kích hoạt 2 bán cầu não – phát triển tư duy giúp bé theo học phương pháp Montessori tại nhà.
Kids Sun Việt Nam
Điện thoại: 0983612239
0983612239
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon